download.jpeg

Koos Hooligan Hamlet loovkollektiiviga olen aidanud firmadel nagu Universal Music , Nike , Volvo ning VW kasvatada kohalikku kuulajaskonda ning arendada nende brändi teadlikkust. Seda läbi relevantsete inimeste kaasamise ning olukordade loomise, mis kannavad firma sõnumit ning eesmärke. Renardi väärtused ning detailidele orienteeritud projektid inspireerivad mind väga ning ma soovin Teile tuult tiibadesse puhuda. 

Leian, et saan pakkuda Teile väärtust ning kasvu läbi erinevate turunduslike ettevõtmiste. Kõik minu suuremad projektid on sisaldanud lisaks fotode loomisele rohkelt strateegilist organiseerimist, ettevalmistust, inimestega suhtlemist ning juhtimist. Kõik need valdkonnad on loonud edukaid koostöid ning tutvusi mitmetes eri kategooriates. 

Juhul kui Teil on valdkondi, mis vajaksid arendamist või väljatöötamist, kuulaksin need ära ning olen kindel, et leiaksime lahendused, mida edukalt ellu viia. 

 

CV

PORTFOLIO

KOOSTÖÖ ERINEVATE INIMESTE NING BRÄNDIDEGA

 

 

Lugupidamisega, Silver Mikiver